Projectes

En aquesta pàgina trobareu informació sobre els darrers muntatges i concerts realitzats per la Coral Espígol, tots ells susceptibles de ser recuperats en un futur pròxim.

Si estiguéssiu interessats en l'organització d'un concert amb aquestes obres, us podeu posar en contacte amb nosaltres a la nostra adreça: coralespigol@gmail.com .