Som al dia de Nadal
Tradicional bretona / Harm: Manuel Oltra (1922-2015) / Text català: Francesc Pujol (1878-1945)

Audio

Tots Descarregar     
Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Tenors Descarregar     
Baixos Descarregar     
Tots Descarregar     
Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Tenors Descarregar     
Baixos Descarregar