Sant Josep i la Mare de Déu
Popular catalana / Harm: Pere Jordà (1897-1976)

Audio

Tots Descarregar     
Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Tenors Descarregar     
Baixos 1 Descarregar     
Baixos 2 Descarregar     
Tots Descarregar     
Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Tenors Descarregar     
Baixos 1 Descarregar     
Baixos 2 Descarregar