Les fulles seques
Enric Morera (1865-1942) / Text: Àngel Guimerà (1845-1924)

Audio

Tots Descarregar     
Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Tenors 1 Descarregar     
Tenors 2 Descarregar     
Baixos Descarregar     
Tots Descarregar     
Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Tenors 1 Descarregar     
Tenors 2 Descarregar     
Baixos Descarregar