La filla del marxant
Popular catalana / Manuel Oltra (n. 1922)

Audio

Tots Descarregar