L'hereu Riera
Trad. catalana / Harm: Josep Cumellas Ribó (1875-1940)

Audio

Tots Descarregar     
Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Tenors 1 Descarregar     
Tenors 2 Descarregar     
Baixos 1 Descarregar     
Baixos 2 Descarregar