L'emigrant
Amadeu Vives (1871-1932) /
Text: Jacint Verdaguer (1845-1902)

Audio

Tots Descarregar     
Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Tenors Descarregar     
Baixos Descarregar