L'Empordà
Enric Morera (1865- 1942) /
Harm: Antoni Pérez Moya (1884-1964) /
Text: Joan Maragall (1860-1911)

Audio

Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Tenors I Descarregar     
Tenors II Descarregar     
Baixos I Descarregar     
Baixos II Descarregar