Fum, fum, fum
Trad. catalana / Harm: Francesc Vila (1922-2011)

Àudio

Tots Descarregar     
Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Tenors Descarregar     
Baixos Descarregar