Evocació al Pirineu (Cançó d'amor i de guerra)
Música de Rafael Martínez Valls (1868-1946) - Lletra de Lluís Capdevila i Víctor Mora - Adaptació coral: Joan Casas (n. 1947)

Audio

Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Tenors Descarregar     
Baixos Descarregar