Emperadriu de la ciutat joiosa/Inperayritz
(Llibre Vermell de Montserrat)
Anònim (s. XIII-XIV)

Audio

Tots Descarregar