Els segadors
Popular catalana / Text: Emili Guanyavents (1860-1941) / Josep Viader (1917-2012)

Audio

Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Tenors Descarregar     
Baixos Descarregar