Els àngels de la glòria
Popular francesa / Harm: Manuel Oltra (n. 1922)

Audio

Tots Descarregar     
Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Tenors Descarregar     
Baixos Descarregar