El roure
Popular russa (Sredi doliny rovnyia) / Harm: Ernest Cervera (1891-1972)

Audio

Tots Descarregar     
Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Homes Descarregar     
Tots Descarregar     
Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Homes Descarregar