El cavaller enamorat
Joan Manén (1883-1971) /
Harm: Àngel Colomer (1915-2001) /
Text: anònim / Revisió: Joan Costa (1914-1997)

Audio

Tots Descàrrega     
Sopranos Descàrrega     
Contralts Descàrrega     
Tenors I Descàrrega     
Tenors II Descàrrega     
Baixos Descàrrega