El cant de la senyera
Lluís Millet (1867-1941) /
Text: Joan Maragall (1860-1911)

Audio

Sopranos Descàrrega     
Contralts Descàrrega     
Tenors I Descàrrega     
Tenors II Descàrrega     
Baixos I Descàrrega     
Baixos II Descàrrega