D'un grill
Núria Fuster (n. 1932) / Text: Josep M. López-Picó (1886-1959)

Audio

Tots Descarregar     
Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Tenors Descarregar     
Baixos Descarregar