Cantares
Joan Manuel Serrat (n. 1943) / Text: Antonio Machado (1875-1939) i J.M. Serrat

Audio

Tots Descarregar     
Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Tenors Descarregar     
Baixos Descarregar