Cançó de taverna
Apel·les Mestres (1854-1936) / Versió coral: Josep Lluís Guzman (1954-2017)

Audio

Tots Descarregar     
Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Tenors Descarregar     
Baixos Descarregar     
Tots Descarregar     
Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Tenors Descarregar     
Baixos Descarregar