Cançó d'amor i de guerra (Cant final)
Música de Rafael Martínez Valls (1868-1946) - Lletra de L. Capdevila i V. Mora - Adaptació coral: Joan Casas (n. 1947)

Audio

Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Tenors Descarregar     
Baixos Descarregar