Campana sobre campana
Nadala popular andalusa / Harm. Lluis Farreny (n. 1926)

Audio

Tots Descarregar     
Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Tenors I Descarregar     
Tenors II Descarregar     
Baixos Descarregar