Aurtxo seaskan
Gabriel Olaizola (1891-1973), a partir d'una melodia popular basca / Harm: José Olaizola (1883-1969)

Text

Aurtxo seaskan

Aurtxo polita seaskan dago
Zapi zuritan txit bero

Amonak dio ¡Ene potxolo!
Arren egin ba lo lo lo

(Lletra: Claudio Sagarzazu)
L'infant és al bressol

L’infant bufó és al bressol
Molt abrigat amb llençols blancs

L’àvia diu: ¡preciós meu!
Dorm, dorm de veritat

(Traducció: Gustau Gallardo)

Audio

Tots Descarregar     
Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Tenors Descarregar     
Baixos Descarregar