Where have all the flowers gone?
Pete Seeger (1919-2014) /Arr: Mark G. Sirett (n. 1952)

Texto

Where have all the flowers gone?


Where have all the flowers gone?
Long time passing
Where have all the flowers gone?
Long time ago
Where have all the flowers gone?
Young girls picked them ev’ry one
When will they ever learn? (bis)

Where have all the young girls gone?
Long time passing
Where have all the young girls gone?
Long time ago
Where have all the young girls gone?
Gone to young men ev’ry one
When will they ever learn? (bis)

Where have all the young men gone?
Long time passing
Where have all the young men gone?
Long time ago
Where have all the young men gone?
Gone to soldiers ev’ry one
When will they ever learn? (bis)

Where have all the soldiers gone?
Long time passing
Where have all the soldiers gone?
Long time ago
Where have all the soldiers gone?
Gone to graveyards ev’ry one
When will they ever learn? (bis)

Where have all the graveyards gone?
Long time passing
Where have all the graveyards gone?
Long time ago
Where have all the graveyards gone?
Gone to flowers every one
When will we ever learn?

(Text de Pete Seeger)

Què s'ha fet d'aquelles flors?


Què s’ha fet d’aquelles flors?
Molt de temps ha passat
Què s’ha fet d’aquelles flors?
Fa tant de temps!
Què s’ha fet d’aquelles flors?
Les noies les han collides totes
Quan n’aprendran?

Què s’ha fet d’aquelles noies?
Molt de temps ha passat
Què s’ha fet d’aquelles noies?
Fa tant de temps!
Què s’ha fet d’aquelles noies?
Han anat totes a buscar els nois
Quan n’aprendran?

I dels nois què se n’ha fet?
Molt de temps ha passat
I dels nois què se n’ha fet?
Fa tant de temps!
I dels nois què se n’ha fet?
S’han anat a ser soldats
Quan n’aprendran?

Què s’ha fet d’aquells soldats?
Molt de temps ha passat
Què s’ha fet d’aquells soldats?
Fa tant de temps!
Què s’ha fet d’aquells soldats?
Són tots als cementiris
Quan n’aprendran?

Què s’ha fet dels cementiris?
Molt de temps ha passat
Què s’ha fet dels cementiris?
Fa tant de temps!
Què s’ha fet dels cementiris?
Són tots coberts de flors
Quan n’aprendrem?

(Traducció Gustau Gallardo)

Audio

Todos Descargar     
Sopranos1 Descargar     
Sopranos2 Descargar     
Contraltos1 Descargar     
Contraltos2 Descargar     
Tenores Descargar     
Bajos1 Descargar     
Bajos2 Descargar