The times they are a-changin'
Bob Dylan (n.1941)

Texto

The times they are a-changin'

Come gather 'round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You'll be drenched to the bone
If your time to you
Is worth savin'
Then you better start swimmin'
Or you'll sink like a stone
For the times they are a-changin'.

Come writers and critics
Who prophesize with your pen
And keep your eyes wide
The chance won't come again
And don't speak too soon
For the wheel's still in spin
And there's no tellin' who
That it's namin'
For the loser now
Will be later to win
For the times they are a-changin'.

Come senators, congressmen
Please heed the call
Don't stand in the doorway
Don't block up the hall
For he that gets hurt
Will be he who has stalled
There's a battle outside
And it is ragin'
It'll soon shake your windows
And rattle your walls
For the times they are a-changin'.

Come mothers and fathers
Throughout the land
And don't criticize
What you can't understand
Your sons and your daughters
Are beyond your command
Your old road is
Rapidly agin'
Please get out of the new one
If you can't lend your hand
For the times they are a-changin'.

The line it is drawn
The curse it is cast
The slow one now
Will later be fast
As the present now
Will later be past
The order is
Rapidly fadin'
And the first one now
Will later be last
For the times they are a-changin'

(Bob Dylan)
Els temps estan canviant

Veniu gent, reuniu-vos,
allà on estigueu
i admeteu que les aigües
han crescut al vostre voltant.
I accepteu que aviat
estareu calats fins als ossos.
Si creieu que el vostre temps
mereix la pena de ser salvat,
serà millor que comenceu a nedar
o us enfonsareu com una pedra,
perquè els temps estan canviant.

Veniu escriptors i crítics
que profetitzeu amb la vostra ploma
i mantingueu els ulls ben oberts,
l’ocasió no es repetirà.
I no parleu massa aviat
ja que la ruleta encara està girant
i no ha dit qui
és l’escollit,
perquè qui perd avui
demà serà el guanyador,
perquè els temps estan canviant

Veniu senadors, congressistes,
si us plau pareu atenció a la crida,
no us quedeu a la porta,
no bloquegeu l’entrada,
perquè resultarà ferit
aquell que s’hi oposi.
A fora hi ha una batalla
furibunda
que aviat farà trontollar les vostres finestres
i sacsejarà els vostres murs,
perquè els temps estan canviant

Veniu mares i pares
de tot el país,
i no critiqueu
allò que no podeu entendre.
Els vostres fills i les vostres filles
són fora del vostre control.
El vostre vell camí
ha envellit ràpidament,
Si us plau, deixeu pas al nou,
si no podeu donar un cop de mà,
perquè els temps estan canviant.

La línia és traçada
i el destí és marcat.
Els qui ara són lents,
seran ràpids després,
igual que el present d’ara
serà el passat després.
L’ordre
s’esvaeix ràpidament
i el que ara és primer
serà l’últim més tard,
perquè els temps estan canviant.

(Traducción: Gustau Gallardo)