The Lord bless you and keep you

John Rutter (n. 1945)

Texto

The Lord bless you and keep you

The Lord bless you and keep you.
The Lord make his face to shine upon you,
and be gracious unto you.

The Lord lift up the light of his countenance upon you,
and give you Peace. Amen.

Que el Senyor el beneeixi i et guardi

Que el Senyor et beneeixi i et guardi
que et mostri el seu rostre resplendent
i tingui misericòrdia de tu

Que el Senyor elevi sobre teu la llum del seu semblant
i et concedeixi la pau. Amen

Audio

Todos Descargar     
Sopranos Descargar     
Contraltos Descargar     
Tenores Descargar     
Bajos Descargar     
Todos Descargar     
Sopranos Descargar     
Contraltos Descargar     
Tenores Descargar     
Bajos Descargar     

Ficha explicativa

Descargar