Send forth Thy light
Milij Balakirev (1836-1910)

Texto

Send forth Thy Light

Send forth Thy light,
Send forth Thy truth,
And let them lead me
To Thy holy hill,
Even unto Thy holy hill.

My soul shall praise
The Lord in heaven
Whose glory yet will I sing
Who is the hope
Of my salvation, and my God.

(De 6 antífones sobre textos bíblics,
compostes per Balakirev entre 1880 i 1890.
El text pertany al Salm 43:3 de l'Antic Testament
D'ara endavant envia'ns la Teva llum

D'ara endavant envia'ns la Teva llum,
D'ara endavant envia'ns la Teva veritat,
i deixa que em portin
al Teu tur sagrat,
fins al Teu tur sagrat.

La meva ànima lloarà
el Senyor a dalt del cel,
cantaré la seva glòria
que és l'esperança
de la meva salvaci, i el meu Déu.

(Traducció de Gustau Gallardo)

Audio

Sopranos Descargar     
Contraltos Descargar     
Tenores Descargar     
Bajos Descargar     

Partitura

Descargar