Rosa de bardissa
Heinrich Werner (1800-1833) / Texto: Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) / Texto en catalán: Joaquim Pena (1873-1944)

Audio

Todos Descargar     
Sopranos Descargar     
Contraltos Descargar     
Tenores Descargar     
Bajos Descargar