Madrigal
Cristòfor Taltabull (1888-1964) /
Texto: Pere Serafí (1505-1567)

Texto

Madrigal

Mon cor tinc pres catiu
en mig d'un verd boscatge
mon cor està catiu
en mig d'un bosc joliu.

Mon cor tinc pres, lligat
en mig d'una muntanya
i esta desemparat
tot ple de pena estranya,
sols en amar s'afanya
que no sé de què és viu

Mon cor està ferit
per una gentil nina
que mai non sent delit
ni troba medicina
puix d'amar non s'indina
ans fuix com la perdiu.

Audio

Todos Descargar     
Sopranos Descargar     
Contraltos Descargar     
Tenores Descargar     
Bajos Descargar