Hallelujah
Leonard Cohen (1934-2016) /
Arr: Roger Emerson (n. 1950)

Texto

Hallelujah

I've heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?

It goes like this, the fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah

Hallelujah…

Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew you
She tied you to a kitchen chair
She broke your throne, nd she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah

Hallelujah…

You say I took the name in vain
Though I don't even know the name
But if I did, well really, what's it to you?
There's a blaze of light in every word
It doesn't matter what you heard
The holy or the broken Hallelujah

Hallelujah…

I did my best, it wasn't much
I couldn't feel, so I tried to touch
I've told the truth, I didn't come to fool you
And even though It all went wrong
I'll stand before the Lord of Song
With nothing on my tongue but Hallelujah

Hallelujah…

(Música y letra: Leonard Cohen)

Al·leluia

He sentit que hi havia un acord secret
que David tocava i li agradava al Senyor.
Però tu realment no li dones gaire importància a la música, oi?
Va més o menys així: la quarta, la quinta
baixa el menor, puja el major,
el rei desorientat component l’Al·leluia.

Al·leluia...

La teva fe era forta però necessitaves una prova
La vas veure banyar-se a la teulada;
la seva bellesa i la llum de la lluna et van abatre.
Et va lligar a una cadira de cuina,
va trencar el teu tron, i et va tallar els cabells.
I dels teus llavis va arrencar l’Al·leluia.

Al·leluia...

Dius que vaig prendre el nom en va.
Tot i que ni tan sols sé el nom.
Però si ho vaig fer, realment què és això per a tu?
Hi ha una resplendor de llum a cada paraula.
No importa el que hagis sentit
el sagrat o el trencat Al·leluia

Al·leluia...

Ho vaig fer el millor possible, no va ser molt.
No podia sentir, així que vaig intentar tocar.
Vaig dir la veritat, no et vaig enganyar.
I encara que tot va sortir malament,
romandré davant el Senyor de la Cançó
sense res més a la meva llengua que l’Al·leluia.

Al·leluia...

(Traducción de Gustau Gallardo)

Audio

Todos Descargar     
Sopranos Descargar     
Contraltos Descargar     
Tenores Descargar     
Bajos Descargar