As torrents in summer
Edward Elgar (1857-1934) /
Letra: Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882)

Texto

As torrents in summer

As torrents in summer,
Half dried in their channels,
Suddenly rise, tho' the
Sky is still cloudless,
For rain has been falling
Far off at their fountains;

So hearts that are fainting
Grow full to o'erflowing,
And they that behold it,
Marvel, and know not
That God at their fountains
Far off has been raining!

(Part del poema The Nun of Nidaros, de Henry Wadsworth Longfellow, 1807-1882. Musicat per Sir Edward Elgar en 1896)
Com els torrents a l'estiu

Com els torrents que a l'estiu,
Mig secs en ses lleres,
De sobte creixen, encara que
El cel sigui clar,
Perquè la pluja ha caigut
Molt lluny, en les seves fonts;

Així també els cors que s'apaguen
Creixen fins a vesar,
I aquells que ho contemplen,
Oh prodigi, no saben
Que Déu en les seves fonts
Molt lluny ha estat plovent!

(Traducció: Gustau Gallardo)

Audio

Todos Descargar     
Sopranos Descargar     
Contraltos Descargar     
Tenores Descargar     
Bajos Descargar